Shaaze Masáže - Ferdinand Uhlíř

Celý můj život je výrazně spjatý se zájmem o lidské tělo, jeho fungování a spojitost mezi duševnem, fyzičnem a vlivem okolí na to, jak se cítíme a co prožíváme. Již v mládí jsem objevoval pozitivní působení pohybu a rytmů hudby na psychiku člověka. Postupně jsem si čím dál více uvědomoval fyzickou náročnost sportovních aktivit, a proto mě má profesní dráha, před více než 25 lety, zavedla k masážím. Ty nejen, že pomáhají regenerovat svaly lidského těla, ale i psychiku, která naopak dokáže výrazným způsobem ovlivnit to, jak se cítíme po stránce fyzické.

V roce 2005 jsem se navíc začal věnovat tréninkům kondičního cvičení a fitness, kde jsem se specializoval na správné zapojování různých svalových partií lidského těla, aby nedocházelo k jejich nenávratnému poškozování.

Jsem přesvědčený, že to, jak se člověk cítí, ovlivňují i věci, které ho obklopují, a proto jsem v roce 2019 úspěšně vystudoval školu interiérového designu v Praze.

Po mnoha letech působení na manažerských pozicích v několika velkých společnostech jsem v roce 2019 začal také intenzivně vnímat potřebu opustit svět financí a vrátit se zpět k péči o lidské tělo. Nemalou měrou se o to zasloužila právě Shaaze, kterou jsem nejdříve poznal jako klient, když jsem k ní docházel na fyzioterapeutické masáže. Díky tomuto osudovému spojení mohu dnes být součástí týmu Shaaze masáže a pod jejím vedením si nadále prohlubovat vědomí o fungování lidského těla a pro vás, kteří jste se rozhodli na chvíli se zastavit a uvolnit, nebo jen cítíte potřebu akutní pomoci, být plně k dispozici.

Absolvované kurzy a výcvik