lis, 18 2023

Obchodní podmínky

Naše obchodní podmínky poskytují důležité informace týkající se používání webových stránek Sháže Masáže. Zahrnují ochranu osobních údajů, pravidla poskytovaných služeb, pravidla pro používání obsahu a konečná ustanovení včetně kontaktů na správce webu.
lis, 18 2023

Ochrana osobních údajů

Stránka Ochrana osobních údajů poskytuje komplexní přehled o tom, jak jsou zacházeny osobní informace klientů v rámci služeb Sháže Masáže. Informuje o právech klientů, postupech shromažďování údajů, zabezpečení a možnostech obrany soukromí.