sdílet

Ochrana osobních údajů a informace o jejich zpracování

Naše společnost se zavazuje chránit soukromí našich zákazníků a uživatelů naší webové stránky. V této části se dozvíte, jaké osobní údaje shromažďujeme, k jakým účelům je používáme, jak je chráníme a jaké jsou vaše práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů. Zpracování osobních údajů provádíme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalšími zákony České republiky.

Shromažďujeme informace, které nám sami poskytnete, například při vytváření uživatelského účtu, objednávce služby, dotazech prostřednictvím kontaktního formuláře nebo při přihlašování k odběru novinek. Tyto údaje mohou zahrnovat jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu bydliště či další informace nezbytné pro poskytování našich služeb nebo komunikaci s vámi.

Užití shromážděných údajů

Osobní údaje, které u nás zanecháte, jsou používány výhradně pro účely, k nimž byly shromážděny. To může zahrnovat například správu vašeho účtu, poskytování objednaných služeb, komunikaci s vámi, zlepšení našich služeb a webové prezentace, marketingové akce nebo zasílání obchodních sdělení, pokud jste k tomu dali souhlas. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás prioritou a proto přistupujeme k bezpečnostním opatřením s maximální vážností.

Bezpečnost a ochrana údajů

Pro ochranu vašich osobních údajů před neautorizovaným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením jsme zavedli řadu technických a organizačních opatření. Tato zahrnují fyzická, elektronická a řídicí opatření pro ochranu informací, které shromažďujeme. Všechny osobní údaje jsou ukládány na bezpečných serverech a jsou přístupné a použitelné podle našich standardů a politik bezpečnosti. Práce s osobními údaji je dále regulována interními pravidly a procedurami, jejichž dodržování pravidelně na interním i externím poli kontrolujeme.

Vaše práva

Máte právo žádat přístup k vašim osobním údajům, které jsou u nás shromažďovány a zpracovávány, jakož i právo požadovat opravu nebo vymazání těchto údajů. Také vám náleží právo vznést námitky proti zpracování vašich údajů a právo na přenositelnost údajů. V případě dotazů nebo pokud chcete uplatnit svá práva, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adresu [email protected]. Vždy se snažíme vaše požadavky řešit rychle a odpovědně. Pokud máte pocit, že vaše práva byla porušena, máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje majitele webu

Jméno majitele: Lenka Šimonová
Adresa: Bohunická 278, 619 00 Brno-Horní Heršpice, Česká republika
Email: [email protected]