sdílet

Úvod

Vítejte na webových stránkách Sháže Masáže. Před využitím našich služeb si, prosím, pozorně přečtěte obchodní podmínky, které definují pravidla pro používání webu, práva a povinnosti uživatelů a správce webu. Naším cílem je poskytovat kvalitní informace o masážních salónech, a proto je důležité, abyste rozuměli podmínkám, které Jsou pro toto používání stanoveny. Přístupem a používáním služeb webu souhlasíte, že budete tyto podmínky dodržovat.

Ochrana osobních údajů

Respektujeme právo každého uživatele na ochranu jeho osobních údajů. Všechny osobní informace získané na tomto webu Jsou používány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména s zákonem o ochraně osobních údajů. Podrobnosti o ochraně dat naleznete v samostatné sekci 'Zásady ochrany osobních údajů' na našem webu.

Poskytované služby

Náš web nabízí uživatelům informace o masážních salónech a různých typech masáží k dispozici v České republice. Snažíme se, aby všechny informace byly aktuální a přesné, ale nezaručujeme jejich absolutní správnost a úplnost. Za žádné škody vzniklé v souvislosti s použitím našeho webu nebo jeho doporučení neneseme odpovědnost.

Pravidla pro používání obsahu

Obsah webu Sháže Masáže, včetně textů, fotografií, grafických prvků, log a dalších materiálů, je chráněn autorským právem a dalšími právy duševního vlastnictví. Uživatelé mohou obsah webu používat výhradně pro osobní a nekomerční účely a nesmějí jej bez souhlasu autora jakkoliv upravovat, kopírovat, distribuovat, zveřejňovat či jinak využívat pro komerční účely.

Konečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky Jsou platné a účinné ke dni jejich publikace na webových stránkách. Správce webu si vyhrazuje právo na jejich kdykoliv změnit nebo doplnit. O takových změnách vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek. V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností se neváhejte obrátit na správce webu Lenku Šimonovou prostřednictvím emailové adresy [email protected]. Kontaktní adresa: Bohunická 278, 619 00 Brno-Horní Heršpice, Česká republika.