Nabidka


Popis fyzioterapeutických masáží

Nabídka old

<h3><a href="/popis">Fyzioterapeutick&aacute; mas&aacute;ž</a></h3> <ul> <li><a href="/popis">Fyzioterapeutick&aacute; mas&aacute;ž dospěl&yacute;ch</a></li> <li><a href="/deti">Fyzioterapeutick&aacute; mas&aacute;ž dět&iacute;</a></li> <li><a href="/tehotne">Fyzioterapeutick&aacute; mas&aacute;ž těhotn&yacute;ch žen</a></li> <li><a href="/sport">Fyzioterapeutick&aacute; mas&aacute;ž sportovců</a></li> </ul> <h3>Dal&scaron;&iacute; odborn&eacute; mas&aacute;že</h3> <ul> <li><a href="/lymfo">Manu&aacute;ln&iacute; lymfodren&aacute;ž</a></li> <li><a href="/GT">Galvanick&aacute; terapie</a></li> <li><a href="/trigger">Trigger point mas&aacute;ž</a></li> <li><a href="/aroma">Aromaenergetick&aacute; mas&aacute;ž</a></li> <li><a href="/medova">Medov&aacute; detoxikačn&iacute; mas&aacute;ž</a></li> <li><a href="/indicka">Indick&aacute; antistresov&aacute; mas&aacute;ž</a></li> <li><a href="/lifting/">Lifting obličeje</a></li> <li><a href="/hloubkova">Hloubkov&aacute; mas&aacute;ž dlan&iacute; a plosek</a></li> <li><a href="/skrabani">&Scaron;kr&aacute;b&aacute;n&iacute; na z&aacute;dech</a></li> <li><a href="/kralovska_pece_chodidla">Kr&aacute;lovsk&aacute; p&eacute;če o Va&scaron;e chodidla</a></li> <li><a href="/lavovymi_kameny">Mas&aacute;ž l&aacute;vov&yacute;mi kameny</a></li> <li><a href="/sluzby">Celotělov&eacute; peelingy</a></li> </ul> <h3>Ostatn&iacute;</h3> <ul> <li><a href="http://dev37.mylabs.cz/bahenni_zabaly">Bahenn&iacute; z&aacute;baly</a></li> <li><a href="/mobilni_masaze">Mobiln&iacute; mas&aacute;že</a></li> <li><a href="/sport/#P2">Kineziotaping</a></li> <li><a href="/sport/#P3">Lymfotaping</a></li> <li><a href="/stretching">Stretching - Protahov&aacute;n&iacute;</a></li> <li><a href="/konzultace">Konzultace</a></li> </ul> <p>&nbsp;</p>

Masáž jako dárek

<p style="text-align: justify;">Nev&iacute;te si rady s d&aacute;rkem k narozenin&aacute;m, k sv&aacute;tku, k V&aacute;nocům? Ať už jde o jakoukoliv ud&aacute;lost, vsad&iacute;me se, že mas&aacute;ž&iacute; potě&scaron;&iacute;te naprosto každ&eacute;ho. Pryč s věcmi, kter&eacute; člověk dostane a schov&aacute; je do skř&iacute;ně nebo na ně akor&aacute;t tak sed&aacute; prach. <strong>Mas&aacute;ž jako d&aacute;rek ocen&iacute; v&scaron;ichni.&nbsp;</strong>Proč? Protože mas&aacute;ž&iacute; uk&aacute;žete, že moc v&aacute;m zalež&iacute; na tom, aby va&scaron;i bl&iacute;zc&iacute; byli&nbsp;<strong>&scaron;ťastn&iacute; a zdrav&iacute;.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Darujte sv&yacute;m nejdraž&scaron;&iacute;m&nbsp;n&aacute;&scaron; origin&aacute;ln&iacute; <strong>d&aacute;rkov&yacute; poukaz na jakoukoli mas&aacute;ž z na&scaron;&iacute; <a href="https://www.shaazemasaze.cz/nabidka">nab&iacute;dky</a></strong>. Libuje si v relaxačn&iacute;ch mas&aacute;ž&iacute;ch a potřebuje opravdov&yacute; odpočinek? Stěžuje si na čast&eacute; bolesti zad, &scaron;&iacute;je, hlavy? Nebo je to dobrodruh a r&aacute;d zkou&scaron;&iacute; nov&eacute; věci? Kr&aacute;lovskou čtyřručn&iacute; mas&aacute;ž určitě je&scaron;tě nikdy nezažil. :) Vyberte za něj nebo mu nab&iacute;dněte jakoukoli mas&aacute;ž dle jeho vlastn&iacute;ho v&yacute;běru.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">D&aacute;rkov&yacute; poukaz objedn&aacute;vejte pros&iacute;m na na&scaron;&iacute; emailov&eacute; adrese <a href="mailto:recepce@shaazemasaze.cz ">recepce@shaazemasaze.cz</a>. Budete si jej moci vyzvednout osobně v na&scaron;em prostoru Shaaze mas&aacute;že na Praze 9, př&iacute;mo u metra Vysočansk&aacute;, nebo v&aacute;m ho r&aacute;di za&scaron;leme po&scaron;tou či emailem.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="tipy_na_dárky_praha_9_masáže" src="/uploads/1577800992ebknqveAPowdjnPHzpi9.png" style="width: 400px; height: 500px;" /></p>

Druhy masáží

<div class="reservanto-widget pb-5" data-color-bg="#6d0404!important;" data-color-bg-hover="#eb0000" data-color-boxshadow="#d10000" data-color-text="#ffffff!important" data-color-text-shadow="#990000" data-id="13911" data-segment="1" data-text="Rezervovat">&nbsp;</div> <ul> <li><a href="/popis"><span style="color:#6d0404;">Hloubkov&aacute; FYZIO mas&aacute;ž by Shaaze</span></a></li> <li><a href="https://www.shaazemasaze.cz/tehotne"><span style="color:#6d0404;">Hloubkov&aacute; FYZIO mas&aacute;ž pro těhotn&eacute;</span></a></li> <li><a href="/hloubkova"><span style="color:#6d0404;">Hloubkov&aacute; mas&aacute;ž chodidel a dlan&iacute;</span></a></li> <li><a href="https://www.shaazemasaze.cz/luxusni-masaze-se-samanskymi-oleji"><span style="color:#6d0404;">LUXUSN&Iacute; mas&aacute;že se &scaron;amansk&yacute;mi oleji</span></a></li> <li><a href="/lymfo"><span style="color:#6d0404;">Manu&aacute;ln&iacute; lymfatick&aacute; mas&aacute;ž</span></a></li> <li><a href="/cinska-masaz-tui-na"><span style="color:#6d0404;">Č&iacute;nsk&aacute; mas&aacute;ž Tui Na</span></a></li> <li><a href="/cinska-reflexni-masaz-zu-liao"><span style="color:#6d0404;">Č&iacute;nsk&aacute; reflexn&iacute; mas&aacute;ž Zu Liao</span></a></li> <li><a href="/sluzby"><span style="color:#6d0404;">Celotělov&eacute; peelingy</span></a></li> <li><a href="https://www.shaazemasaze.cz/kraniosakralni-terapie-pro-tehotne-a-zeny-po-porodu"><span style="color:#6d0404;">Kraniosakr&aacute;ln&iacute; terapie pro těhotn&eacute; a ženy po porodu</span></a></li> <li><a href="https://www.shaazemasaze.cz/maorska-masaz-podle-te-kaha-strazce-porodni-tradice"><span style="color:#6d0404;">Maorsk&aacute; mas&aacute;ž podle Te Kaha (str&aacute;žce porodn&iacute; tradice)</span></a></li> <li><a href="https://www.shaazemasaze.cz/masaz-spojeni-posvatneho-luna-a-srdce-pro-podporu-vedomeho-poceti"><span style="color:#6d0404;">Mas&aacute;ž Spojen&iacute; posv&aacute;n&eacute;ho lůna by Mamea&nbsp;(pro podporu vědom&eacute;ho počet&iacute;)</span></a></li> </ul> <p><span style="color:#6d0404;">Na vyž&aacute;d&aacute;n&iacute; s př&iacute;platkem 100 Kč V&aacute;m tak&eacute; nab&iacute;z&iacute;me:</span></p> <ul> <li><a href="/aroma"><span style="color:#6d0404;">Aromaenergetick&aacute; mas&aacute;ž</span></a></li> <li><a href="/medova"><span style="color:#6d0404;">Mas&aacute;ž hork&yacute;m medem</span></a></li> <li><a href="/GT"><span style="color:#6d0404;">Galvanick&aacute; terapie obličeje</span></a></li> <li><a href="https://www.shaazemasaze.cz/sport"><span style="color:#6d0404;">Kineziotaping</span></a></li> <li><a href="https://www.shaazemasaze.cz/sport"><span style="color:#6d0404;">Lymfotaping</span></a></li> <li><a href="/lifting/"><span style="color:#6d0404;">Lifting obličeje</span></a></li> </ul> <h3>&nbsp;</h3>